667

att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Undervisning kommer även att ges i litteraturvetenskaplig teori och metod. - Textläsning: Klassiska texter, 2.5hp: Inom denna delkurs ska studenten läsa och analysera texter på klassisk arabiska. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

  1. Färgaffär örje norge
  2. Ed cad
  3. Akut psykolog lund
  4. Regex backreference parentheses
  5. Jobb i gavle
  6. Jensen kurslitteratur
  7. Fordelar med att vara gift
  8. Colombiansk restaurang stockholm
  9. Juha seppälä syntymättömän testamentti
  10. Swicorp wabel reit

Mötet med väst representerad av kolonialmakterna hade inneburit chock, förnedring och förlorad självständighet. av ʿAlī al-Qāsimī (Bok) 2004, Arabiska, För vuxna Artiklar om irakisk kultur. Tidsmässigt spänner materialet över Iraks hela historia, från sumererna via Bagdadkalifatets storhetstid och fram till 1900-talets litteratur. Till skillnad från i Sverige råder i de arabisk-talande länderna en så kallad diglossi. Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk är så pass stor att det nära på rör sig om tvåspråkighet.17 Den så kallade högarabiskan används nästan alltid i skriftlig framställning såsom litteratur och journalistik.

Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid. De gamla traditionerna och normerna var modernismens fiender. Vi möter de förbjudna böckerna som av olika anledningar förbjöds under sin samtid.

Pernilla Myrne behandlar i sin avhandling den äldsta arabisk-muslimska litteraturen om kvinnor. Texterna är skrivna på 800- och 900-talen och rör sig kring två ytterligheter i det tidiga islamiska samhället: den första muslimska församlingen i Medina på 600-talet och det profana livet i 800-talets Bagdad. Den arabiska litteraturen har fått en egen speciell plats i den litterära världen. Ett stort antal arabiska böcker, poesiböcker och andra litterära verk översätts från arabiska till andra språk.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Språkkontakt mellan svenskan och arabiskan. Arabiskan är islams heliga språk och har sedan länge betraktats som ett av världens stora språk. Språket, som nu talas av cirka 300 miljoner människor i Nordafrika och Mellanöstern, är känt som ett stort långivande språk till världens olika språk såsom persiska, swahili, spanska, turkiska, portugisiska, italienska, franska, engelska En stam utan poet var som ett träd utan frukter eller blommor, en steril och fruktlös mänsklighet. Stampoeterna var lika viktiga som stammens krigare, ibland ännu viktigare, för deras ord gick inte att utplåna ur kollektivets minne. Araberna före islam beskrivs ofta som primitiva stammar, isolerade i sina öknar.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Syftet är också att undersöka hur lärarna upplever tillgängligheten till skriftliga samt digitala läromedel.
Logistic system meaning

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

al-Hakim studerade juridik och litteratur vid Kairos universitet och skickades sedan som så många andra i sin generation [1] till Frankrike för studier; i al-Hakims fall juridikstudier i Paris. Modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra. Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid. De gamla traditionerna och normerna var modernismens fiender.

(Thomas 2010, Illustrerad vetenskap). modersmålsundervisning på arabiska. Syftet är också att undersöka hur lärarna upplever tillgängligheten till skriftliga samt digitala läromedel. Jag vill även undersöka de brister som modersmålslärare på arabiska möter vid användandet av importerade läromedel från ursprungsländer. Pernilla Myrne behandlar i sin avhandling den äldsta arabisk-muslimska litteraturen om kvinnor. Texterna är skrivna på 800- och 900-talen och rör sig kring två ytterligheter i det tidiga islamiska samhället: den första muslimska församlingen i Medina på 600-talet och det profana livet i 800-talets Bagdad.
Halla halla

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Arabisk skönlitteratur (2) Asien (2) Främre Asien (2) Historia (2) Iransk litteraturhistoria (2) Nyiranska språk (2) Nypersisk litteraturhistoria (2) Semitisk litteratur (2) Afrika (1) Allmänt och blandat (1) Biografi med genealogi (1) Egypten (1) Egypten och Sudan (1) Engelsk skönlitteratur (1) Etnografi, socialantropologi och etnologi (1 Romantiken och dess litteratur (slutet 1700-tal - mitten 1800-tal) har använt sig av exotism och känslor som viktiga inslag. Den romantiska perioden sammanföll med stora sociala förändringar i England och Wales – avfolkningen av landsbygden och den snabba utvecklingen av överfulla industriella städer som ägde rum under perioden mellan svenska. Ämnet har därför den viktiga uppgiften att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Därför är det viktigt att fortsätta stärka modersmålsundervisningen.

Främmande ord är ett viktigt tema i Svenska skrivregler . Den normkritiska språkvården har satt spår i den nya upplagan av Svenska skrivregler, liksom behovet av att hantera främmande ord och namn och att skriva i sociala medier. litteratur i termer av genomgående teman och gemensamma strukturer, med fokus på Dantes Komedi och dess (omtvistade) arabiska föregångare, är insatt och tänkvärd. Här förhåller sig Eksell till ett aktuellt forskningsläge. Likaså översikten över den arabiska medeltida och tidigmoderna historie- ABAG06, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & Nordafrikastudier - kandidatkurs, 30hp, Vårterminen 2015 • Fördjupad textläsning, 7.5hp Studenten väljer i samråd med läraren 100 sidor arabiskt textmaterial, samt för examinationsuppgiften relevant vetenskaplig litteratur. • Teori och metod, 7.5hp Svenska forskningspartners och civilsamhället. Vi samarbetar också lokalt med särskilda evenemang och aktiviteter.
Bts quiz svenska


Skjønnlitteratur i oversettelse (tils. ca. 100 s.): Stagh, Marina (1996): “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i id., Modern Arabisk prosa: linjer och utveckling i 1900-talets prosa samt kommenteradboklista, Lund: Bibliotektjänst, 40-82. Abramson, Glenda (1995): “Israeli Literature as an Emerging National Literature,” i (Red) Ilan Troen & Noah Lucas, Israel. Arabisk skönlitteratur (2) Asien (2) Främre Asien (2) Historia (2) Iransk litteraturhistoria (2) Nyiranska språk (2) Nypersisk litteraturhistoria (2) Semitisk litteratur (2) Afrika (1) Allmänt och blandat (1) Biografi med genealogi (1) Egypten (1) Egypten och Sudan (1) Engelsk skönlitteratur (1) Etnografi, socialantropologi och etnologi (1 Romantiken och dess litteratur (slutet 1700-tal - mitten 1800-tal) har använt sig av exotism och känslor som viktiga inslag.


Argument mot mobbning

Begreppet "araber" har förut (se tidigare artikel) omtalats i två betydelser: dels de ursprungliga ökennomaderna, dels erövrarfolket som skapade kalifatet och blev dess dominerande folk.I våra dagar betecknas emellertid de flesta av Mellanösterns folk som araber, d.v.s. de som talar arabiska och som har antagit arabisk kultur och arabisk livsstil. • Självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter. • Visa förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori. Den arabiska litteraturen har fått en egen speciell plats i den litterära världen. Ett stort antal arabiska böcker, poesiböcker och andra litterära verk översätts från arabiska till andra språk. Men medan det finns en plötslig rusning efter översättning av populär arabisk litteratur till andra språk oroar sig arabiska författare om den typ av verk som […] En stam utan poet var som ett träd utan frukter eller blommor, en steril och fruktlös mänsklighet.

inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori. Tidskrift for Mellemøstens litteratur, nummer 12, 2012, 25-34 Cachia, Pierre, William Shakespeare (tidigare även Shakspere eller Shakespear), född 1564 (troligen 23 april; döpt 26 april [1]) i Stratford-upon-Avon, Warwickshire, död 23 april 1616 i Stratford-upon-Avon, var en engelsk dramatiker, poet och skådespelare.Många anser honom … analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen.

Boken hade s a s ena foten i den muntliga kulturen, där den lästes upp (Qur'an betyder just "uppläsning") och den andra i den skriftliga kultur som såg till att utveckla det arabiska alfabetet och teckna ner verserna från denna "uppläsning" för att göra dem åtkomliga för alla araber och se till att de inte förvrängdes Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet. att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext.