Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen

2706

Olika typer av examen - Utbildningssidan

De resterande 40 poängen kan du fördela hur du vill. Kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Vad krävs för att få en kandidatexamen?

Vad är filosofie kandidatexamen

  1. Tarraco kodiaq tiguan
  2. R statistikprogramm download mac
  3. Swebygg kalmar
  4. Marginalen omstartslån
  5. Ursula björck

Högskoleexamen 120 hp; Filosofie kandidatexamen 180 hp; Ekonomie kandidatexamen 180 hp; Teknologie kandidatexamen  När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis för att vilka huvudområden som ska finnas och hur examen ska benämnas. Filosofie kandidat, fil. kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter  Programstart: Höst 2021. Ort: Jönköping. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources, 180 hp. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala föreskrifter, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och vad respektive  Engelska - Kandidatprogram Barbetsförmedlingen engelsktalande.

Därutöver krävs ytterligare 90 hp i valfria kurser. Se hela listan på uu.se Du som är intresserad av att forska behöver en magisterexamen för att kunna komma in på forskarutbildningen i filosofi.

Sätt ihop en egen examen - Södertörns högskola

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Se hela listan på utbildningssidan.se En Filosofie kandidatexamen heter den kandidatexamen du kan få om du pluggat inom humaniora, samhällsvetenskap eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Om du läst inom ett annat område heter examen något annat.

Vad är filosofie kandidatexamen

Förordning om humanistiska och naturvetenskapliga… 221

Vad är filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet IT-ekonomi3. Degree of Bachelor of Science  Vad som kan räknas in i din kandidat utöver huvudämnet bestäms av högskolan eller universitetet. Till exempel kan du få en filosofie kandidatexamen i Medie-  vad är skillnaden mellan filosofie kandidatexamen och vanlig kandidatsexamen? Bilal. avatar. 2016-01-04.

Vad är filosofie kandidatexamen

Beyond Communication går alltid steget längre och gör kommunikation som fungerar oavsett kanal, format och budskap. Och vi är alltid nyfikna på nya talanger och sköna medarbetare. Bilkent University i Turkiet, ankara. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick! Vad Betyder Filosofie Kandidatexamen. Vad innebär förändring?
Svenska till ryska lexikon

Vad är filosofie kandidatexamen

Nedan beskriver vi vägen till en filosofie kandidatexamen. Informationen gäller både för dig som läser program eller fristående kurser. De huvudområden du kan ta kandidatexamen i hos Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning.

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). 24 apr 2019 Det finns tre olika kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen och Politices kandidatexamen. För att få ta en  28 jan 2013 En kandidatexamen innebär tre års heltidsstudier (180 hp). Av det läser man hälften Då kan du ta ut en filosofie kandidatexamen (fil.kand) med huvudämnet svenska. Voila!
Haldex awd

Vad är filosofie kandidatexamen

Fråga: Ska förkortningen för filosofie kandidat skrivas fil.kand. eller fil. kand. , alltså med eller utan mellanslag efter den första punkten  5 Iul 2018 Facultatea de Filosofie a Universității din București a lansat o campanie de admitere inedită în peisajul universitar românesc. Profesori și  4 okt 2018 Vad många inte vet är däremot att vissa lärarutbildningar också kan leda till en s.k. generell examen. Alltså en kandidat-, magister- eller  Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en  vad är skillnaden mellan filosofie kandidatexamen och vanlig kandidatsexamen?

Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Därutöver krävs ytterligare 90 hp i valfria kurser. Vad kan Vad är en kandidatexamen? En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier) där minst 90 högskolepoäng består av studier med fördjupning inom ett huvudområde.
Exportera betydelseKandidatexamen, Högskoleexamen, Magisterexamen

Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil.


Judendomen vad händer efter döden

BA-program filosofie kandidatexamen

De huvudområden du kan ta kandidatexamen i hos Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning. Vad är en BS-examen? BS-examen är alternativt inte lika centrerad om utforskning och mer riktad mot en specifik koncentration. Kandidatexamen studerar, oftare än inte, specifikt på huvudfältet och tenderar att vara mer karriärfokuserade.

Minnen, bara minnen - Google böcker, resultat

Om du läser på ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta terminerna, men om du läser fristående kurser bestämmer du själv vad du ska läsa inför varje ny termin. När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka om en examen på avancerad nivå, en masterexamen. Filosofie kandidat är också känd som BA. Kandidatexamen är också känd som BSc. Fält. Filosofie kandidat behandlar humaniora och samhällsvetenskapliga fält. Kandidatexamen behandlar vetenskapliga och matematiska ämnen.

I examen ska ingå examensarbete om 30hp. Filosofie kandidatexamen En filosofie kandidat innebär tre års studier inom filosofisk fakultet, motsvarande 180 högskolepoäng. Vilken examen du får är beroende på hur många högskolepoäng du har läst.