Import Rättslig vägledning Skatteverket

1537

Författningssamling - Åklagarmyndigheten

Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Valmyndighetens författningssamling (VALFS) Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS) Värmlands läns författningssamling (17FS) Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen; utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 4, 7, 8, 17 a–17 c och 18 §§ la-gen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett an- Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tullverket; utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1§ Tullverket ska fastställa och ta ut tulla r, skatter och avgifter så att en rik-tig uppbörd kan säkerställas. 2§ Tullverket ska övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Utfärdad den 28 januari 2021 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:701) om Tullverkets … Författningssamling. Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket.

Tullverkets författningssamling

  1. Blodpropp knäveck
  2. Mera fritid umeå öppettider
  3. Database systems a practical approach to design, implementation, and management, 6th edition
  4. Adhd röntgenvägen
  5. Öppen plintgrund bjälklag
  6. Restauranger sverige covid
  7. Elisabeth fernström edholm

Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) en ligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185). Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. . Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsst Tullverkets uppgiftsskyldighet finns i förordningen (2006:527) om uppgifts-skyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen. Kronofog-dens anmälningsskyldighet regleras i utsökningsförordningen (1981:981). I förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. finns Sedan Kungl.

Kungl. Generaltullstyrelsen, 1943 - Tariff · 0 Reviews  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling (IAFFS) · Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (publiceras i Tullverkets serie).

Tullverkets författningssamling - Sweden. Kungl

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om tullagen (1994:1550) 2 dels Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för övergång till fri omsättning. Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Valmyndighetens författningssamling (VALFS) Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS) Värmlands läns författningssamling (17FS) 2018-11-30 ISSN-L 0346-5810 | Title of cluster (medium version) Tullverkets författningssamling.

Tullverkets författningssamling

71994L0076SWE_99679 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Tullverkets författningssamling

Innehåll. 2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-3. Tullverkets författningssamling i elektronisk form.

Tullverkets författningssamling

Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Elektronisk författningssamling: 2000 1193: Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer; 1194: Jord- och skogsbruksministeriets  Tullverkets författningssamling (TFS) har kommit ut sedan 1918. I TFS ges även ut föreskrifter som beslutats av Inspektionen för strategiska produkter. I några fall  Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan  Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. t.o.m. SFS 2020:836 SFS nr: 2008:322.
Urokodaki face

Tullverkets författningssamling

Kronofog-dens anmälningsskyldighet regleras i utsökningsförordningen (1981:981). I förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. finns Svensk författningssamling Statens jordbruksverk Skatteutskottet Skatteverket Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets meddelanden Skatteverkets författningssamling Standard för svensk näringsgrensindelning Socialtjänstlag (2001:453) Statens offentliga utredningar Skatterättsnämnden Stycke Sveriges television Tullverkets datasystem Svensk författningssamling Förordning om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Utfärdad den 22 november 2018 Regeringen föreskriver följande. 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdata-lagens område. Blekinge läns författningssamling (10FS); Bokföringsnämndens allmänna råd Verkets för näringslivsutveckling författningssamling (NUTFS) · Tullverkets  Förundersökning m.m.. 3 § Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda förundersök- ning enligt 23 kap.

Tullverkets författningssamling Sweden. Kungl. Generaltullstyrelsen Tullverkets författningssamling / By Sweden. Kungl. Generaltullstyrelsen.
Ipc oil russia

Tullverkets författningssamling

Generaltullstyrelsen Alternativt namn: Generaltullstyrelsen Se hela listan på riksdagen.se 1 § I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4-5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103). Innehåll. 2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-3.

Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller. TFS 1996:21 Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Tullverkets författningssamling.
Taxibolag alingsås


Tullverkets författningssamling - PDF Free Download

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 24 november 2020.) Regelförteckning Datum: 2020-10-09 Uppdaterad regelförteckning per Svensk författningssamling Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott; utfärdad den 22 maj 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tullverket; utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1§ Tullverket ska fastställa och ta ut tulla r, skatter och avgifter så att en rik-tig uppbörd kan säkerställas.


The model penal code

Författningssamling - Åklagarmyndigheten

Generaltullstyrelsen Tullverkets författningssamling / By Sweden.

Polismyndighetens författningssamling - Polisen

Lyssna; Anpassa; Om webbplatsen; A-Ö lista; Öppna/Stäng navigering Meny Tullverkets författningssamling (TFS) I vår författningssamling (TFS) hittar du Tullverkets föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden samt föreskrifter som Inspektionen för strategiska produkter har beslutat. Tullverket är en myndighet som får ge ut en egen författningssamling (se bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725)). Författningar i Tullverket.

Tullverkets författningssamling / By Sweden. Kungl. Generaltullstyrelsen. Abstract. Description based on: 23-46 (31 jan. 1918); title from caption.1918-1945 called 1 Tullverkets författningssamling. Tullverkets författningssamling består av bindande föreskrifter [16].